Opgaver i farmakokinetik

Farmakokinetik er den del af farmakologien der tager sig af hvad kroppen gør ved lægemidlet, dvs. aborption, distribution, metabolisme og ekskretion. I farmakokinetiken kan man foretage mange beregninger udfra farmakokinetiske formler. I denne artikel vil jeg præsentere nogle af de typer af beregningsopgaver man kan møde i farmakokinetikken.

Read More

Elimination af lægemidler

Elimination af lægemidler er en del af farmakokinetiken. Elimination betyder at mængden af lægemidlet i den form det blev tilført kroppen falder. Dette kan enten ske ved kemisk omdannelse, kaldet metabolisme eller biotransformation. Eller det kan ske ved at blive udskilt fra kroppen, kaldet ekskretion. Elimination er derfor summen af metabolisme og ekskretion.

Read More

Farmakodynamik

Farmakologien der er læren om lægemidler kan deles op i to faggrupper kaldet Farmacodynamik og Farmacokinetik. Farmakodynamik er læren om hvad lægemidlet gør ved kroppen, mens Farmakokinetik er læren om hvad kroppen gør ved lægemidlet. I denne artikel beskrives hvad farmakodynamik handler om, dvs. den del der behandler hvad lægemidlet gør ved kroppen.

Read More

Prostaglandiner

Eicosanoiders er lange fedtsyrer der ofte anvendes til signalering i kroppen. Prostanoider er en underklasse af eicosanoider, der omfatter prostaglandiner (mediatorer af inflammation og anafylaktiske reaktioner), thromboxaner (mediatorer af vasokonstriktion) og prostacykliner (vigtig for inflammation). De er involverede i en lang række fysiologiske processer, såsom ovulation, fødsel, mucusproduktion i ventriklen, smerte, feber og inflammation. Når […]

Read More