Oogenesen

Oogenesen er den proces ved kvinden hvor der dannes et æg – det er den kvindelige udgave af gametogenesen (den mandlige hedder spermatogenesen). Processen starter med en primær stamcelle der går gennem mitose for at to oogonier, der er diploide. Herefter sker der mitose igen, idet der dannes 2 diploide primære oocytter. Disse 2 oocytter […]

Read More

Mandens reproduktive system

De indre mandlige kønsorganer består af testiklerne (testis orchis/didymis) og bitestiklerne (epididymis). Herudover findes en sædleder (ductus deferens), ductus ejaculatorius og et urinrør (urethra masculina). Der er herudover også en række sekundære accessoriske kønskirtler: sædblæren (vesicula seminalis), blærehalskirtlen (prostata), cowperske kirtler (gl. bulbourethralis) og gl. urethralis.

Read More

Spermatogenesen

Spermatogenesen er den mandlige version af gametogenesen, dvs. det er den proces hvor mandlige spermatozoer dannes udfra spermatogonier (stamceller). Man kalder også spermatozoer for sædceller. Selve processen foregår i testis og epididymis. Spermatozoer kan sammen med en Oozyt ved befrugtning danne en Zygot – starten på et foster.

Read More