Noter til EKG diagnostik

Dette er noter til EKG diagnostik, som jeg tog i forbindelse med oplæsning til embedseksamen.

 • Systematisk metode:
  • Hjerterytmen: Er det regelmæssig eller ikke regelmæssig?
  • Hjertefrekvens: Hvor hurtigt slår hjertet? Under 50 så er det bradykard, over 100 så er det tarkykard.
  • AV-synkronisit: Er der en synlig p-tak foran hver QRS-kompleks?
  • Intervaller: Hvad er afstand fra P-tak til QRS-kompleks? Er QRS kompleks smalle (<3 tern) eller bredde? Hvad er QT-interval (lægemiddelbivirkninger)?
  • Konfiguration: Ser QRS-komplekser, p-takker og T-takker normaler ud? Er der grenblok (M-konfiguration i V1 og V2 = højresidig grenblok, dybe S-takker i V1 og V2 og store R-takker i V5 og V6 = venstresidig grenblok)?
  • ST-segmentet: Ligger det på den isoelektriske linje? Har vi ST-elevation? Har vi ST-depression?
 • Ekstern pacemaker = Zoll pacemaker
 • Bestem frekvens:
  • Beregning – tæl antal små firkanter mellem to QRS-komplekser:
   Frekvens = 60/(0,04*antal små firkanter) = 1500/(antal små firkanter)
  • 10-gangemetoden – tæl antal QRS komplekser:
   Frekvens = Antal QRS-komplekser x 10
   (Antagelse: Talt over 30 tern)
  • 300-reglen – tal antal store tern mellem QRS-komplekser:
   Frekvens = 300/antal store tern
  • Normalfrekvens: 15-30 små tern
   Takykardi <15 tern (<3 store tern)
   Bradykardi >30 tern (>6 store tern)
 • Bestem aksen – se hvad vej QRS-kompleks vender i I og aVF.
  • Positiv i I og aVF = normalt
  • Positiv i I, men negativ i aVF = venstreaksedeviation
  • Negativ i I, men positiv i aVF = højreaksedeviation
  • Negativ i I og aVF = ekstrem højreaksedeviation
 • Atrieflimmer (AFLI):
  • Ingen p-takker
  • Flimmerlinje i stedet for isoelektrisk linje
  • Uregelmæssig ventrikulær rytme (QRS-komplekser) med frekvens typisk over 100.
  • Ikke breddeøget QRS-kompleks
 • Atrieflagren:
  • Savtakket grundlinje
  • Kan være regelmæssig og ikke-regelmæssig
  • Ikke breddeøget QRS-kompleks
 • 1. grads AV-blok
  • Regelmæssig
  • Med p-takker for hvert QRS-kompleks
  • Forlænget PQ-interval (>6 små tern)
 • 2. grads AV-blok (mobitz type I)
  • Uregelmæssig
  • Med p-takker, men ikke alle p-takker bliver til et QRS-kompleks
  • Forlænget PQ-interval
 • 2. grads AV-blok (mobitz type II)
  • Uregelmæssig
  • PQ-interval konstant
  • Udfald af QRS-komplekser
 • 3. grads AV-blok
  • Ingen synkronisitet mellem P-takker og QRS-komplekser
 • WPW syndrom:
  • Kort PQ-interval
  • Breddeøget QRS-kompleks
  • Deltatak
  • Inverteret t-tak
 • Ventrikeltakykardi (VT)
  • Breddeøget QRS-kompleks
  • Takykardi
 • Venstresidig grenblok
  • Breddeøget QRS-kompleks
  • M-konfiguration i V5 og V6
  • rS-mønster i V1
 • Højresidigt grenblok
  • Breddeøget QRS-kompleks
  • M-konfiguration i V1 og V6
 • Inferiort STEMI
  • STEMI i I, II og aVF
 • Lateralt STEMI
  • STEMI i I, aVL, V5 og V6
 • Venstre ventrikelhypertrofi
  • Lav R-tak i V1 og Høj S-tak i V6

Hvis du har fundet en fejl, er du velkommen til at skrive en kommentar nedenunder.

1 thought to “Noter til EKG diagnostik”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *